95 03 26 64 post@muslandmaskin.no

Brødrene Musland Maskin AS

Brødrene Musland Maskin AS

Brødrene Musland Maskin AS holder til i Uskedalen, Kvinnherad, men tar på forespørsel større oppdrag i Hordaland/Bergen. Vi utfører arbeid innen graving, drenering, transport, og planering av hustomter, men vårt hovedfokus er natursteinsmuring. Vi har fagbrev og kurs som maskinfører og anleggsmaskinreparatør, og mer enn ti års erfaring innen dette. Om vinteren tar vi brøyteoppdrag på forespørsel. I Tillegg formidler vi sand, pukk og singel fra leverandør. Vi er pr. i dag to ansatte, og har to gravemaskiner og en traktor som står klare for oppdrag. Kontakt oss for prisoverslag og produkter.

dibk